RSS Feed
Помощна информация : Сертификати
Английски с Кеймбридж - Информация за сертификатите: Втори сертификат (CAE) - Certificate in Advanced English Съдържание 1. Защо да изберете този изпит? 2. Какво включва изпитът? - четене - писане - граматическа част - слушане - говорен...
Английски с Кеймбридж - Информация за сертификатите: Първи сертификат (FCE) - First Certificate in English Съдържание 1. Защо да полагате изпита 2. Какво включва изпита - четене - писане - граматическа част - слушане - говорене 3. Как ...