RSS Feed
Помощна информация : Упътване за учители / Teacher Manuals > Класна стая / Classroom
Уважаеми преподаватели, следващите видео клипове демонстрират някои от основните неща при работата на преподавателя във виртуалната класна стая. / Dear teachers, the following videos show some basic things for teacher work in the virtual classroo...
English version is at the bottom of page! Ако желаете вижте и видео инструкции>> [http://support.kabinata.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/64/23/virtuln-klsn-stja---video-instrukcii--virtual-classroom---video-instructions] Инструкции за рабо...
Инструкция за увеличаване на шрифта при работа Виртуалната класна стая Instruction to increase the font when working with Kabinata Virtual classroom (ENGLISH VERSION IS AT THE BOTTOM OF PAGE) Опции за писане върху дъската РАЗМЕР НА ШРИФТА -...