RSS Feed
Помощна информация : Инструменти и техническа информация
Освен текстови уроци и картинки, в учебните материали има тестове и аудио и видео файлове. За да слушате аудио, клинете върху иконкитес надпис "play". Наличието на такава иконка показва, че на това място в текста има аудио. Може да бъдат записани цели тек...
Видео уроците представляват запис на уроците, които се преподават във виртуалната класна стая - с презентации, примери мултимедия и т.н. - пълно обяснение на материала, но без курсисти, а само с преподавател. Видео записите можете да видите след всеки уро...
Всяка диктовка съдържа превод, речник на непознатите думи и граматика. За да направите диктовката, трябва да кликнете върху линка "направи диктовката". Има два опции: за прослушване и за писне. Кликвайки на режима за слушане може да чуете целия текст. ...
Използването на специални символи в езиците различни на английския, изисква някои допълнителни настройки на Вашия компютър свързани с клавиатураната подредба. Съществуват 2 основни варианта за настройки: Вариант 1 С оглед на факта, че повече hardware-н...
Инструмент с хиляди думи, където можете да видите на картинка и чуете със запис всяка дума. Разполагате и с възможност да повтаряте думата, като системата ще записва вашето произношение и ще го сравнява с оригиналното. За да работите с инструмента, тряб...
В системата на Кабината са включени различни типове тестове. Могат да бъдат правени многократно. Тестовете са от тип автоматична проверка, което означава, че когато ги решавате, веднага след края на теста виждате Вашия резултат, правилните отговори и оцен...