Помощна информация: Сертификати
Сертификати - Cambridge CAE
Публикувано от Zhivko Georgiev на 16 October 2013 05:12 PM

Английски с Кеймбридж - Информация за сертификатите:
Втори сертификат (CAE) - Certificate in Advanced English

  Съдържание
1. Защо да изберете този изпит?

2. Какво включва изпитът?
- четене
- писане
- граматическа част
- слушане
- говорене

3. Как да се подготвите?
- четене
- писане
- граматична част
- слушане
- говорене

 

Кабината - Модул Сертификати >>

  1. Защо да полагате изпита? съдържание

 

     • Осигурява ниво на английски език за усилено изучаване и работна среда.
Втори сертификат по английски език на Кеймбридж(CAE) показва, че ученикът има езиковата възможност да осъществи сложно проучване, да общува ефективно на професионално ниво- и да се отличава от масата.

     • Реални умения по английски език
Втори сертификат по английски език на Кеймбридж(CAE) предлага доказателство за уменията по английски език, които обучаващите институции и работодателите търсят за постигане на високи резултати в обучаващи и работни ситуации.

     • Достъпен в целия свят.
Има 37 изпитни дати всяка година в 1, 300 изпитни центрове в 113 страни по целия свят.

     • Изчерпателни материали за ученици и учители.
Учениците имат достъп до безплатни упражнителни листове, а учителите могат да свалят безплатни учебни планове, работни листове, игри и дейности в класната стая.

     • Високо качество на оценката.
От катедра на университета Кеймбридж.

Кабината - Модул Сертификати >>

  2. Какво включва изпитът? съдържание


Втори сертификат по английски език на Кеймбридж, познат и като Сертификат за напреднали (CAE), е доказателство за задълбоченото владеене на английски език за хора, които искат да използват английския език при търсене на работа и за обучение.

Какво включва Втори сертификат по английски език на Кеймбридж?

Втори сертификат по английски език на Кеймбридж (CAE) e задълбочена проверка на всички езикови умения. Форматът на изпита се дели на пет компонента: Reading/ Четене, Writing/ Писане, Use of English/ Граматична част, Listening/ Слушане и Speaking/ Говорене. Изпитът Speaking/ Говорене се провежда лице в лице, с двама кандидати и двама изпитващи. Това осигурява по- реалистична и надеждна оценка на Вашата способност да използвате английския език за комуникация.
Поглед върху формата на изпита:

Paper Content Marks
(% of total)
Purpose
Reading/ Четене
(1 час 15 минути)
4 части/
34 въпроса
20% Показва, че можете да се справите уверено с различни типове текст като художествена литература, вестници и списания.
Writing/ Писане
(1 час 30 минути)
2 части 20% Пишете две различни съчинения, като например статии, есета, писма, предложения, доклади и рецензии.
Use of English/ Граматична част
(1 час)
5 части/
50 въпроса
20% Проверява употребата Ви на английския език с различни типове упражнения, които показват колко добре владеете граматиката и лексиката си.
Listening/ Слушане
(около 40 минути)
4 части/
30 въпроса
20% Проверява способността Ви да следите и разбирате редица материали за слушане, като например интервюта, радиопредавания, презентации, беседи и ежедневни разговори.
Speaking/ Говорене
(15 минути за всяка двойка кандидати)
4 части 20% Проверява способността Ви да общувате ефективно лице в лице. Вие ще положите компонента Speaking/Говорене с друг кандидат.

 

2.1 Reading/ Четене

Компонентът Reading/ Четене е наличен като:

     • хартиен вариант на изпита.
     • компютърен вариант на изпита.

Какво включва компонентът Reading/ Четене във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж ( CAE)?

Компонентът Reading/ Четене във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж (CAE) е в четири части и съдържа различни типове текстове и въпроси. Прочитате текст от не повече от 850 думи и отговаряте на въпроси, които проверяват Вашата способност за четене и показват, че можете да се справите с най- различни видове текст.


Резюме
Позволено време: 1 час и 15 минути
Брой части: 4
Брой въпроси: 34
Оценка: 20% от общата
Дължина на текстовете: 550–850 думи на текст: общо около 3,000 думи за четене.
Текстовете могат да бъдат от: Вестници и списания, научни вестници/ списания, книги (художествена и нехудожествена литература), рекламни и информационни материали.

 

Части 1–4

 

Част 1 (Multiple choice/ Възможни отговори)
Какво включва Част 1? Три текста на еднаква тема от разнообразни източници. Всеки текст е последван от два въпроса с възможни отговори. Трябва да изберете отговор от четири варианта (A, B, C or D).
Какво трябва да упражнявам? Четене за подробност, мнение, тон, цел, основен смисъл, извод, отношение.
Колко са въпросите? 6
Колко точки получавам? Две точки за всеки правилен отговор.


Част 2 (Gapped text/ Текст с празни места)
Какво включва Част 2? Една страница текст с няколко номерирани празни места, които съответстват на липсващи абзаци. След текста има няколко абзаца, които не са правилно подредени. Трябва да прочетете текста и абзаците и да решите кой абзац най- добре отговаря на всяко празно място.
Какво трябва да упражнявам? Как да разбирате структурата и развитието на един текст.
Колко са въпросите? 6
Колко точки получавам? Две точки за всеки правилен отговор.


Част 3 (Multiple choice/ Възможни отговори)
Какво включва Част 3? Текст с няколко въпроса с възможни отговори. За всеки въпрос има четири варианта и трябва да изберете A, B, C or D.
Какво трябва да упражнявам? Четене за подробност, мнение, тон, цел, основен смисъл, извод, отношение.
Колко са въпросите?
Колко точки получавам? Две точки за всеки правилен отговор.


Част 4 (Multiple matching/ Свързване с вариант)
Какво включва Част 4? Поредица от твърдения, последвани от текст, разделен на части или няколко кратки текста. Трябва да свържете всяко твърдение с часта или текста, в който можете да намерите информацията.
Какво трябва да упражнявам? Четене за конкретна информация, подробност, мнение и отношение.
Колко са въпросите? 15 
Колко точки получавам? Една точка за всеки правилен отговор.

 

2.2 Writing/ Писане

Компонентът Writing/ Писане е наличен като:

     • хартиен вариант на изпита.
     • компютърен вариант на изпита.

Какво включва компонентът Writing/ Писане във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж ( CAE)? 

В двете части на компонента Writing/ Писане във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж (CAE), трябва да покажете, че можете да пишете различни типове текстове на английски език.


Резюме
Позволено време: 1 час и 30 минути
Брой части: 2
Брой въпроси: Част 1: един задължителен въпрос
Част 2: един въпрос от пет възможни варианта
Оценка: 20% от общата
Видове на задачата: Статия, статия за конкурс (competition entry), съчинение към по- голям труд (contribution to a longer piece), есе, информационна брошура (information sheet), писмо, предложение (proposal), доклад, рецензия.

 

Writing/ Писане Части 1–2

 

Част 1 (Compulsory question/ Задължителен въпрос)
Какво включва Част 1? Някакъв материал за прочит ( до 150 думи), който може да включва материал от обяви, откъси от писма, имейли, пощенски картички, дневници, кратки статии и т.н. Като използвате тази информация, ще трябва да напишете статия, доклад, предложение или писмо.
Какво трябва да упражнявам? Писане на различни видове текст и използване на езикови функции, като например оценяване, изразяване на становища, изказване на предположения, обосноваване, убеждаване.
Колко са въпросите? Един задължителен въпрос.
Колко трябва да напиша? 180–220 думи.


Част 2 (Situationally based writing task/ Писмена задача, базирана на ситуация)
Какво включва Част 2? Право на избор от четири въпроса( 2-5). Трябва да прочетете приложен материал, съдържащ не повече от 80 думи, който описва ситуация, и да напишете едно от следните: статия, статия за конкурс (competition entry), съчинение към по- голям труд (contribution to a longer piece), есе, информационна брошура (information sheet), писмо, предложение (proposal), доклад или рецензия.
Ами Въпрос 5? Всяка от двете възможности за Въпрос 5 е базирана на една от двата зададени текста за прочит. Ще трябва да напишете статия, есе, доклад или рецензия.
Какво трябва да упражнявам? Писане на различни типове текстове въз основа на дадена Ви ситуация.
Колко са въпросите? Един въпрос от пет възможни.
Колко трябва да напиша? 220–260 думи.

 

2.3 Use of English/ Граматична част

Компонентът Use of English/ Граматична част е наличен като:

     • хартиен вариант на изпита.
     • компютърен вариант на изпита.

Какво включва компонентът Use of English/ Граматична част във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж ( CAE)?

Компонентът Use of English/ Граматична част във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж (CAE) съдържа пет части с различни видове упражнения, които проверяват граматиката и лексиката.

Резюме  
Позволено време: 1 час
Брой части:
Брой въпроси: 50 
Оценка: 20% от общата

 

Use of English/ Граматична част Части 1–5

 

Част 1 (Multiple-choice cloze/ Възможни отговори(например попълване на празни места)
Какво включва Част 1? Текст, в който има няколко номерирани празни места, всяко от които съответства на дума или израз. След текста има по четири варианта за всяко празно място и Вие трябва да изберете правилния отговор (A, B, C or D).
Какво трябва да упражнявам? Лексика- изрази и словосъчетания, нюанси в значението, фразови глаголи, свързващи фрази и т.н.
Колко са въпросите? 12 
Колко точки получавам? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 2 (Open cloze/ Празни места)
Какво включва Част 2? Текст, в който има няколко празни места, всяко от които съответства на една липсваща дума. Трябва да намерите правилната дума за всяко празно място.
Какво трябва да упражнявам? Граматика и лексика.
Колко са въпросите? 15 
Колко точки получавам? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 3 (Word formation/ Словообразуване)
Какво включва Част 3? Текст, който съдържа 10 празни места. Всяко празно място съответства на една дума. В края на реда има „подсказваща” дума, която трябва да промените по някакъв начин, за да попълните правилно изречението.
Какво трябва да упражнявам? Лексика
Колко са въпросите? 10 
Колко точки получавам? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 4 (Gapped sentences/ Изречения с празни места)
Какво включва Част 4? Всеки въпрос се състои от три изречения и във всяко изречение има празно място, което съответства на липсваща дума. За всичките три изречения, липсващата дума е еднаква и трябва да бъде една и съща част на речта.
Какво трябва да упражнявам? Лексика
Колко са въпросите?
Колко точки получавам? Две точки за всеки правилен отговор.


Част 5 (Key word transformations/ Трансформации с ключови думи)
Какво включва Част 5? Всеки въпрос се състои от едно изречение, последвано от „ключова дума” и второ изречение с празно място в средата. Трябва да използвате тази ключова дума, за да попълните второто изречение, така че да означава същото като първото изречение.
Какво трябва да упражнявам? Граматика и лексика.
Колко са въпросите?
Колко точки получавам? До две точки за всеки правилен отговор.

 

2.4 Listening/ Слушане

Компонентът Listening/ Слушане е наличен като:

     • хартиен вариант на изпита.
     • компютърен вариант на изпита.

Какво включва компонентът Listening/ Слушане във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж ( CAE)? 
Компонентът Listening/ Слушане във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж (CAE) съдържа четири части. За всяка част трябва да слушате записан текст или текстове и да отговорите на няколко въпроса. Ще чуете всеки запис два пъти.

Резюме
Позволено време: около 40 минути
Брой части: 4
Брой въпроси: 30
Оценка: 20% от общата
Записите могат да бъдат от:  монолози: изявления, радиопредвания, речи, беседи, лекции, анекдоти и т.н.; или диалози: радиопредавания, интервюта, дискусии и т.н.

 

Listening/ Слушане Части 1–4


Част 1 (Multiple choice/ Възможни отговори)
Какво включва Част 1? Три кратки откъса от разговори между участници в диалог. Има по два въпроса с възможни отговори за всеки откъс и трябва да изберете A, B или C.
Какво трябва да упражнявам? Слушане за настроението, отношението, мнение, цел, функция, съгласие, ход на действието, същината, подробност и т.н.
Колко са въпросите? 6
Колко точки получавам? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 2 (Sentence completion/ Попълване на изречения)
Какво включва Част 2? Монолог, (който може да бъде представен от водещ), с продължителност около 3 минути. Трябва да попълните изреченията на листа с въпроси с липсващата информация, която чувате на записа.
Какво трябва да упражнявам? Слушане за конкретна информация, изразено мнение.
Колко са въпросите?
Колко точки получавам? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 3 (Multiple choice/ Възможни отговори)
Какво включва Част 3? Разговор между двама или повече участници за около 4 минути. Трябва да отговорите на няколко въпроса с възможни отговори, като изберете правилния отговор от четири варианта (A, B C or D).
Какво трябва да упражнявам? Слушане за отношение и мнение.
Колко са въпросите?
Колко точки получавам? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 4 (Multiple matching/ Свързване с вариант)
Какво включва Част 4? Поредица от пет монолога на една и съща тема за около 30 секунди всеки. На листа с въпроси има две задачи и за всяка задача трябва да свържете всеки от петимата участници с един от осемте възможни отговора.
Какво трябва да упражнявам? Слушане за същината, отношението и основните точки; тълкуване на контекст.
Колко са въпросите? 10 
Колко точки получавам? Една точка за всеки правилен отговор.

 

2.5 Speaking/ Говорене


Изпит за говорене лице в лице
Какво включва компонентът Speaking/ Говорене във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж ( CAE)? 

Изпитът Speaking/ Говорене във Втори сертификат по английски език на Кеймбридж(CAE) съдържа четири части и го полагате заедно с друг кандидат.
Има двама изпитващи. Един от изпитващите ръководи изпита (задава Ви въпроси, дава Ви лист с неща, върху които да говорите и т.н.). Другият изпитващ слуша това, което казвате и си води бележки.

Резюме
Позволено време: 15 минути за всяка двойка кандидати
Брой части: 4
Оценка: 20% от общата
Трябва да говорите: с изпитващия 
с другия кандидат
сам/а

 

Speaking/ Говорене Части 1–4

 

Част 1 (Interview/ Интервю)
Какво включва Част 1? Разговор между кандидатите и изпитващия. Изпитващият задава въпроси и може да е необходимо да дадете информация за своите интереси, обучение, кариера и т.н.
Какво трябва да упражнявам? Даване на информация за себе си и изразяване на мнението Ви върху различни теми.
Колко дълго трябва да говоря? 3 минути


Част 2 (Long turn/ Дълъг ред)
Какво включва Част 2? Изпитващият Ви дава между две и пет снимки и Ви моли да говорите върху тях. Трябва да говорите за 1 минута без да спирате и след това изпитващият моли другия кандидат да коментира върху това, което сте казали за около 30 секунди. Другият кандидат получава различна поредица от снимки и Вие трябва да слушате и да коментирате, когато те свършат да говорят. Въпросите, на които трябва да отговорите за снимките Ви са написани най- отгоре на страницата, за да Ви напомнят нещата, върху които трябва да говорите.
Какво трябва да упражнявам? Да говорите сам/а за нещо: сравняване, описване, изразяване на мнения, предполагане.
Колко дълго трябва да говоря? 1 минута за всеки кандидат, плюс 30- секунден отговор от втория кандидат.


Част 3 (Collaborative task/ Съвместна задача)
Какво включва Част 3? Разговор с другия кандидат. Изпитващият Ви дава няколко снимки и задача, която да изпълните. Трябва да говорите с другия кандидат и да вземете решение. Въпросите, на които трябва да отговорите за Вашите снимки, са написани най- отгоре на страницата, за да Ви напомнят какво трябва да правите.
Какво трябва да упражнявам? Обмяна на идеи, изразяване и обосноваване на становища, съгласие и/ или несъгласие, предлагане, предполагане, оценяване, достигане на решение чрез преговори и т.н.
Колко дълго трябва да говоря? 3 минути 


Част 4 (Discussion/ Дискусия)
Какво включва Част 4? Допълнителна дискусия с другия кандидат въз основа на темите и въпросите, повдигнати в задачата в Част 3. Изпитващият пита всеки от вас няколко въпроса и Вие ги дискутирате с другия кандидат.
Какво трябва да упражнявам? Изразяване и обосноваване на становища, съгласие и/ или несъгласие.
Колко дълго трябва да говоря? 4 минути

Кабината - Модул Сертификати >>

  3. Как да се подготвите? съдържание

 

3.1 Компонентът Reading/ Четене– Съвети и често задавани въпроси


КАКВО ДА ПРАВИТЕ и КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

     • Прегледайте текста, за да придобиете общо разбиране.
     • Прочетете инструкциите много внимателно– те информират за какво става въпрос и Ви дават начална насока.
     • Подчертайте важните думи  във въпросите.
     • Преценете на какъв вид въпрос отговаряте и след това приложете правилното умение за четене, особено в часта Multiple choice/ Възможни отговори.
     • Свържете въпросите с теми или части в текста  преди да започнете да четете внимателно.
     • Запомнете, че въпросите са в същия ред като отговорите в текста в часта Multiple choice/ Възможни отговори на компонента.
     • Експериментирайте с реда на частите и с въпросите в частите. Върнете се към тях по- късно, ако е необходимо.
     • Изберете отговора си въз основа на значението и след това проверете дали се вписва с езика в текста. Използвайте последователността и съгласуваността на текста, за да ви помогнат с това.
     • Използвайте по- широк контекст в текста, за да ви помогне да намерите отговорите. Не четете в по- тесен контекст или просто няколко реда преди и след мястото, където сте намерили отговора на въпроса си.
     • Използвайте перифразиране на идеи вместо отделни думи във въпросите. Това ще Ви помогне да откриете отговора в текста.
     • Проверете дали избраният от Вас отговор напълно отговаря на въпроса, а не само частично.
     • Отговорете на всички въпроси – не се отнемат точки за грешни отговори.
     • Преценете защо трите „подвеждащи варианта” са неправилни за всеки въпрос с възможен отговор и се уверете, че допълнителният абзац не се вписва никъде. ( Част 2)
     • Препрочетете целия текст,  когато сте поставили всички абзаци. ( Част 2)

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

     • Не използвайте Вашата обща култура или лично мнение, за да отговорите на въпросите.
     • Не избирайте отговор, след като сте прочели само една част в частите за свързване с вариант на компонента.
     • Не отделяйте прекалено много време за никоя част от компонента.
     • Не забравяйте да прехвърлите всичките си отговори на листа с отговори.
     • Не се бавете с, нито се спирайте на трудна лексика – може би ще се изясни, като продължите да четете или като прочетете отново по- късно.
     • Не препрочитайте всяка част за всеки въпрос (Части 1 и 4) 

ЧЗВ (Често задавани въпроси)

С колко точки се оценява компонентът Reading/ Четене?
Всеки от петте компонента на изпита се оценява с 40 точки или 20% от общата оценка.

Какви видове текст са включени?
Четирите текста са взети от вестници, списания, научни списания/ вестници, нехудожествена литература, листовки, брошури и т.н. В повечето случаи те са в оригинал, но е възможно да се редактират за повече яснота. Може да бъдат информативни, описателни, разказвателни или дискурсивни. Всеки текст е дълъг между 550 и 850 думи, като общо в целия компонент се събират 3,000 думи.

Какви умения за четене са нужни?
Задачите проверяват Вашето умение както да преглеждате бегло, така и да изучавате внимателно текста, за да:

     придобиете общо разбиране
     определите основните точки
     намерите конкретна информация
     извлечете смисъла
     разберете отношението или мнението на писателя
     разберете организацията на текста.

Какви видове задачи има?
Има две задачи с възможни отговори, един текст с празни места и една задача за свързване с вариант.

Части 1 и 4 еднакви ли са? 
И двете части са от един и същи тип задача, възможни отговори, но текстът в Част 4 обикновено е по- дълъг.

Коя е най- трудната част?
Комбинацията от текст, задачи и умения за четене във всяка от частите е различна, така че няма лесен отговор на този въпрос.
Минали резултати показват, че всяка една от четирите части може да бъде по- добре отговорена по време на учебната година. Необходимо е да сте наясно с Вашите силни и слаби страни и да се подготвите съобразно с това.

Колко време е препоръчително да отделя за всяка част?
Няма препоръчителни времеви ограничения за частите на теста. Но Вие трябва да прехвърлите всичките си отговори на листа с отговори в рамките на даденото за изпита време- 1 час и 15 минути.
Не е задължително да попълвате задачите в същия ред, както са дадени на листа. Вие може да се чувствате по- уверени с определен текст или типове текст и да искате да попълните тях първо и по- бързо.
Решаването на упражнителни тестове ще Ви помогне да успявате на време с отговорите си.

Как мога да се подготвя като цяло?
Трябва да четете много и с интерес от същите източници като текстовете в теста. Трябва да можете да разграничите различните видове текст и да разберете целта на писателя и основните идеи в текста. Това ще Ви помогне да се досетите за видовете въпроси, които ще намерите в компонента Reading/ Четене и това ще Ви даде увереност за самия тест.

3.2 Компонент Writing/ Писане – Съвети и често задавани въпроси

КАКВО ДА ПРАВИТЕ и КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

КАКВО ДА ПРАВИТЕ
     • Прочетете внимателно задачата и планувайте отговор, който отговаря на всички точки в съдържанието на задачата. Опитайте се да развиете напълно всяка една точка.
     • Използвайте разнообразна лексика и структури и пишете правилно, за да получите добра оценка.
     • Преценете коя е „целевата аудитория” и жанра ( например статия във вестник, официално писмо) на всеки въпрос и се опитайте да пишете в подходящ стил и тон.
     • Помислете внимателно дали задачата иска от Вас да убеждавате или да обосновете своето мнение и се уверете, че правите това в отговора си.
     • Оставете си време да проверите това, което сте написали.
     • Прочетете началните абзаци и инструкциите в Част 1 много внимателно, за да се убедите, че знаете каква е Вашата роля и до кого пишете. ( Част 1)
     • Планувайте своя отговор. Запомнете, че не е задължително да използвате всичката приложена информация. Обикновено част от задачата е да изберете подходящата информация. ( Част 1)
     • Опитайте се да използвате свои собствени думи, когато използвате информация от приложения материал. ( Част 1)
     • Изберете своя въпрос внимателно. Преценете лексиката, граматичните конструкции и регистъра, които се изискват от задачата. ( Част 2)

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

     • Не пишете съчинения, които са много по- дълги от ограничението за думи, тъй като това означава, че може да сте включили много излишна информация. Планувайте отговора си внимателно, за да избегнете това.
     • Не използвайте молив.

ЧЗВ ( Често задавани въпроси)

На колко въпроса трябва да отговоря?
Трябва да отговорите на два. Въпросът в Част 1 е задължителен, а имате право на избор от въпросите в Част 2.

Колко трябва да напиша?
Ще е необходимо да напишете между 180 и 220 думи на първия въпрос и 220-260 думи на втория въпрос.

Мога ли да използвам молив? 
Не. Отговорите на компонента Writing/ Писане трябва да бъдат написани с химикал.

Колко време имам? 
Имате 1 час и 30 минути да попълните компонента.

Мога ли да ползвам малко допълнително време в края на изпита, за да проверя работата си? 
Не. Както всички компоненти, времевите ограничения се спазват стриктно от администраторите на изпитния център.

С колко точки се оценява компонентът Writing/ Писане?
Всеки от петте компонента на изпита се оценява с 40 точки или 20% от общата оценка.

С колко точки се оценява всяка част?
И двете части са еднакво важни, тъй като те носят един и същ брой точки.

Какви типове текстове трябва да напиша?
Има разнообразни видове задачи, които изискват да напишете различни видове текстове, включително: статии за списания и вестници, съчинения към листовки и брошури, обяви, официални и неофициални писма, доклади, предложения и рецензии.

Къде мога да намеря примерни отговори?
Има много налични официални материали за подготовка, в които има примерни отговори.

3.3 Компонент Use of English/ Граматична част – Съвети и често задавани въпроси

КАКВО ДА ПРАВИТЕ и КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

     • Четете много, за да натрупате разнообразна лексика в различни контексти.
     • Проверявайте правописа си във всички части на теста.
     • Не забравяйте да прехвърляте отговорите си на Вашия лист за отговори, когато свършвате всяка част.
     • Прочетете заобикалящия контекст преди да дадете отговор.
     • Прочетете инструкциите, информацията за текстовете, заглавията и текстовете преди да започнете да отговаряте.
     • Прочетете отново текстовете, за да проверите дали отговорите Ви имат смисъл.
     • Проверете дали отговорът има правилния смисъл и дали се вписва както в частичния граматичен контекст, така и в текста като цяло. (Части 1, 2 и 3)

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

     • Не оставяйте нито един въпрос неотговорен.
     • Не давайте алтернативни отговори на никой въпрос.
     • Не чакайте до края, за да прехвърлите всичките си отговори на Вашия лист с отговори.
     • Не преписвайте думите в отговорите на Вашия лист с отговори. Необходима е само една буква ( A, B, C или D). ( Част 1)

ЧЗВ ( Често задавани въпроси)

С колко точки се оценява компонентът Use of English / Граматична част?
Всеки от петте компонента се оценява с 40 точки или 20% от общата оценка за изпита.

Отнемат ли се точки за неправилни отговори?
Не, не се отнемат точки, ако кандидатите дадат неправилен отговор. На кандидата се дават или точките за правилен отговор, или не получава точки, ако отговорът е неправилен. Съветваме Ви да не оставяте неотговорени въпроси.

Как кандидатите записват отговорите си?
Кандидатите пишат отговорите си на листовете за отговори, като запълват празни правоъгълничета или като записват думи ( 3-6 думи са позволени за отговорите в Част 5). Листът с отговори се оценява по точкова система и след това се проверява от компютър. Трябва да прехвърлите отговорите си на листа за отговори във времето, дадено за компонента (1 час).

Колко важен е правописът в компонента Use of English / Граматична част?
Правописът трябва да бъде правилен в този компонент. Кандидатите няма да получат точка за отговори, които не са написани правилно. Американският правопис няма да се счита за неправилен, ако се използва постоянно.

Какво се случва, ако кандидат даде два или повече отговора на един въпрос?
Ако един кандидат даде два или повече отговора и един от тях е неправилен, не получава точки. Ако всички дадени отговори са правилни, кандидатът получава точките за този въпрос. Кандидатите трябва да напишат само един отговор за всеки въпрос.

В упражнението за празни места ( Част 2) думи като ‘doesn’t’ и ‘isn’t’ за една или за две думи се броят?
Две думи. За да преброите думите, трябва да вземете под внимание пълните форми, например 'didn't' = 'did not' =две думи.

3.4 Компонент Listening /Слушане –Съвети и често задавани въпроси

КАКВО ДА ПРАВИТЕ и КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

     • Слушайте и прочетете инструкциите, за да разберете какво трябва да правите.
     • Помислете за темата, говорещия/ говорещите и контекста докато четете въпросите.
     • Използвайте паузата да прочетете въпросите и се опитайте да се досетите за отговорите.
     • Запомнете, че редът на информацията съответства между информацията/ въпросите на страницата и реда на информацията на записа.
     • Проверете отговорите си по време на паузата между първото и второто слушане.
     • Прехвърлете отговорите си внимателно на листа с отговори и проверете дали сте следвали правилно номерацията.
     • Опитайте се да използвате точните думи, които чуете на записа. (Част 2)
     • Проверете дали отговорът Ви има смисъл на празното място. Прегледайте информацията както преди, така и след празното място, когато проверявате отговора си. (Част 2)
     • Проверете дали отговорът Ви е правилно написан. (Част 2)
     • Препишете само липсващите думи на листа за отговори. (Част 2)
     • Прочетете и двете задачи за свързване с варианти ( multiple matching) по време на паузата преди да чуете записа за пръв път. (Част 4)
     • Запомнете, че има по два въпроса за всеки говорещ. (Част 4)

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

     • Не се опитвайте да пишете много дълги отговори.
     • Не се притеснявайте, ако пропуснете въпрос. Продължете със следващия въпрос, а след това, когато чуете записа за втори път, слушайте отново за липсващата информация.
     • Не оставяйте празно място на листа за отговори. Ако не сте сигурни, предположете.
     • Не повтаряйте информацията, която вече е в изреченията. (Част 2)
     • Не се паникьосвайте. Има достатъчно време да напишете отговорите си, докато слушате. (Част 2)

ЧЗВ ( Често задавани въпроси)

Кои аспекти на слушането се проверяват в компонента Listening/ Слушане въвВтори сертификат по английски език на Кеймбридж (CAE)?
Може да бъдете проверени за разбирането на същината, основните точки, подробност или конкретна информация, или за умението Ви да извличате смисъла от текста. Може да слушате монолози или диалози от разнообразни източници.

Колко пъти кандидатите чуват всеки текст?
Ще чуете всеки текст два пъти.

Как кандидатите записват отговорите си?
Трябва да запишете всичките си отговори на отделен лист за отговори. Можете да пишете на листа с въпросите, докато слушате, но трябва да препишете отговорите на листа за отговори. В края на изпита се оставят пет минути на кандидатите да направят това.

С колко точки се оценява компонентът Listening/ Слушане въвВтори сертификат по английски език на Кеймбридж (CAE)?
Има 30 въпроса в компонента Listening/ Слушане и всеки въпрос носи 1 точка. След това общият резултат се коригира, за да се получи резултат от общо 40.

3.5 Компонент Speaking / Говорене– Съвети и често задавани въпроси

КАКВО ДА ПРАВИТЕ и КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

     • Покажете, че можете да общувате ефективно.
     • Дайте пълни и обширни отговори.
     • Покажете по- високо ниво на езика от обикновеното.
     • Слушайте внимателно какво изпитващият Ви е помолил да направите.
     • Запомнете инструкциите и се фокусирайте на поставената задача.
     • Изказвайте предположения за съдържанието на визуалния материал, дори и ако не сте сигурни какво изобразява.
     • Включвайте партньора си в разговора и му давайте възможности да говори.

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

     • Не се паникьосвайте, ако не можете да си спомните или не знаете определена дума. Вместо това просто продължете и перифразирайте.
     • Недейте просто да описвате снимките.
     • Недейте да говорите по време на „дългия ред” на Вашия партньор.
     • Не позволявайте на партньора си винаги да поема инициативата. Вие също трябва да започвате понякога.
     • Не губете възможностите си да покажете на изпитващите какво можете.
     • Не говорете прекалено тихо. Запомнете, че е необходимо изпитващите да чуят какво казвате.

ЧЗВ ( Често задавани въпроси)

Моето говорене е на много по- ниско ниво от моето писане. Трябва ли да издържа компонента Speaking/ Говорене, за да издържа изпита?
Не. Крайните точки, от които се формира оценката, се получават от общия брой точки на всички компоненти. Ако се справите зле с един от компонентите, може да компенсирате, като се справите добре с друг компонент.

Мога ли да бъда изпитан/а от моя учител?
Не. Изпитващите преминават през сериозен процес на обучение и не се позволява да изпитват свои ученици или познати.

Мога ли да се явя на изпит сам?
Не. Стандартният формат е двама кандидати и двама изпитващи. Ако в края на изпита има нечетен брой кандидати, последната група ще бъде от трима. Само в изключителни обстоятелства един човек може да се яви сам на изпита.

Защо има двама изпитващи?
Присъствието на двама изпитващи гарантира безпристрастност, тъй като дава възможност за две отделни оценки. Всеки изпитващ има различна роля. Единият, който събеседва с вас, ръководи изпита и дава обща оценка на Вашето представяне. Другият, оценителят, не участва в разговора, но се фокусира единствено върху слушането и оценяването на Вашето умение да говорите.

Какво става, ако другият кандидат не ми позволи да говоря?
Изпитващите са обучени да се справят с такива ситуации и да осигуряват и на двамата равни възможности да говорите. Те ще се уверят, че нито един от Вас не е ощетен от другия. Също така в изпита има и възможности да говорите сам/а.

Какво трябва да направя, ако не разбирам инструкциите?
Трябва да помолите изпитващия да повтори инструкциите. Няма да бъдете наказани за това. Изпитващият ще се радва да ги повтори, но, за да бъде безпристрастен, няма да променя начина, по който са формулирани.

Кабината - Модул Сертификати >>

английски / немски / френски / испански / главна страница

(6 гласа)
Тази статия беше полезна за мен
Тази статия не беше полезна

Коментари (0)
Публикуване на нов коментар
 
 
Име и фамилия:
Email:
Коментари: