Помощна информация: Сертификати
Сертификати - Cambridge FCE
Публикувано от Zhivko Georgiev на 16 October 2013 04:40 PM

Английски с Кеймбридж - Информация за сертификатите:
Първи сертификат (FCE) - First Certificate in English

  Съдържание
1. Защо да полагате изпита

2. Какво включва изпита
- четене
- писане
- граматическа част
- слушане
- говорене

3. Как да се подготвите
- четене
- писане
- граматична част
- слушане
- говорене

 

Кабината - Модул Сертификати >>

  1. Защо да полагате изпита? съдържание

 

Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) е изпит по английски език на ниво над средното. Можете да го използвате, за да Ви помогне да:

     • учите на английски на основно или начално ниво
     • работите в англоговоряща среда
     • живеете свободно в англоговоряща страна.

Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) удостоверява, че можете да използвате разговорен писмен и устен английски език за работа и учебни цели.
Изпитът използва ситуации от реалния живот, които са специално подбрани, за да Ви помогнат да:

     • общувате по- ефективно
     • придобиете езиковите умения, от които се нуждаете, за да преприемете следващата стъпка към успеха.

Какво е нивото на Първи сертификат по английски език на Кеймбридж?
Първи сертификат по английски език на Кеймбридж отговаря на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Достигането на това ниво означава, че можете да:

  • разбирате главните идеи на сложни текстове.       
  • поддържате разговор на доста широк кръг от теми, като изразявате мнения и представяте аргументи 
  • пишете ясни и подробни текстове, като изразявате мнения и разяснявате предимствата и недостатъците на различни гледни точки. 

 


Подготовката за Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) ще Ви даде тези видове практически езикови умения.

Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) е международно признат и зачитан. Той:

     • осигурява най- надеждната оценка на Вашите езикови умения
     • обхваща всички основни разновидности на английския език (например британски английски, американски английски)
     • е замислен така, че да бъде справедлив за потребители от всички националности и езикови среди
     • е подкрепен от най- голямата по рода си изследователска програма
     • може да бъде положен от хора с най- различни специални изисквания.


Имате голяма подвижност с Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE). Може да избирате:

     • от над 1 100 изпитни центрове по целия свят 
     • различни изпитни дати, за да Ви е удобно 
     • между хартиен или компютърен вариант на изпита.

Щом като получите своя сертификат по английски език на Кеймбридж, Вие притежавате една от най- ценните квалификации по английски език в света. Това е постижение, за което наистина можете да се гордеете.

Вашият Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) ще бъде признат като квалификация по английски език на ниво над средното от хиляди водещи бизнеси и образователни институции по целия свят. Те включват:

     • работодатели като Американ Експрес (American Express), Agfa-Gevaert, Сименс (Siemens) и Проктър и Гембъл (Procter & Gamble).
     • университети и колежи като Университета в Бат( University of Bath) и Университета в Саламанка( Universidad de Salamanca).

Кабината - Модул Сертификати >>

  2. Какво включва изпитът? съдържание

 
Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) се състои от пет компонента, разработени да проверят уменията Ви по английски език. Можете да разгледате какво включва всеки компонент по-долу:

 

Paper Content Marks
(% of total)
Purpose
Reading- Четене- 
(1 час)
3 части/ 30 въпроса 20% Показва, че можете да се справите уверено с различни видове текстове като художествена литература, вестници и списания.
Writing- Писане-  
(1 час и 20 минути)
2 части 20% Изисква от Вас да можете да напишете два различни текста, като например писма, доклади, рецензии и ракази.
Use of English-Граматична част- 
(45 минути)
4 части/ 42 въпроса 20% Проверява употребата Ви на английски език със задачи, които показват колко добре владеете граматиката и лексиката си.
Listening- Слушане- 
(около 40 минути)
4 части/ 30 въпроса 20% Изисква от Вас да можете да следите и разбирате редица материали за слушане, като например новинарски програми, презентации и ежедневни разговори.
Speaking- Говорене- 
(14 минути за всяка двойка кандидати)
4 части 20% Проверява способността Ви да общувате ефективно лице в лице. Вие ще положите компонента Speaking/Говорене с един или двама други кандидати.


2.1 Reading/ Четене

Какво включва компонентът Reading/ Четене?

Компонентът Reading/ Четене в Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) съдържа различни видове текстове и въпроси. Има три части, като във всяка може да е необходимо да прочетете един дълъг текст или два или повече по- кратки, свързани текста.

Резюме
Позволено време: 1 час
Брой части: 3
Брой въпроси: 30
Оценка: 20% от общата
Дължина на текстовете: 550–700 думи на текст: общо около 2,000 думи за четене
Текстовете могат да бъдат от: Статии от вестници и списания, доклади, художествена литература, интернет страници, информационни материали (например брошури, ръководства, наръчници и др.)

 

Части 1–3

 

Част 1 (Multiple choice/ Възможни отговори)

Какво включва Част 1?
Текст с няколко въпроса с възможни отговори. Всеки въпрос има четири варианта ( A, B, C или D)- трябва да решите кой е верният отговор.
Какво трябва да упражнявам? Как да разбирате подробностите в един текст, включително мнения и становища.
Колко са въпросите? 8
Колко са точките? Две точки за всеки правилен отговор.


Част 2 (Gapped text/ Текст с празни места)

Какво включва Част 2?
Текст с няколко празни места (gaps). След текста има няколко изречения взети от текста. Трябва да изберете подходящото изречение за всяко празно място.
Какво трябва да упражнявам? Как да разбирате структурата и да следвате развитието на един текст.
Колко са въпросите? 7
Колко са точките? Две точки за всеки правилен отговор.


Част 3 (Multiple matching/ Свързване с вариант)

Какво включва Част 3?
Поредица въпроси и дълъг текст ( или няколко кратки текста) за прочит. За всеки въпрос трябва да решите кой текст или коя част от текста посочва някаква конкретна информация.
Какво трябва да упражнявам?

 

Как да намирате конкретна информация в един текст или в текстове.
Колко са въпросите? 15
Колко са точките? Една точка за всеки правилен отговор.

 

2.2 Writing/ Писане

Какво включва компонентът Writing/ Писане?

В двете части на компонента Writing/ Писане в Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) трябва да покажете, че можете да пишете различни видове текст на английски език.

Резюме
Позволено време: 1 час и 20 минути
Брой части: 2
Брой въпроси: Част 1: един задължителен въпрос, Част 2: един въпрос от пет възможни варианта
Оценка: 20% от общата
Видове на задачата: Статия, имейл, есе, писмо, доклад, рецензия, разказ.

 

Части 1–2

 

Част 1
Какво включва Част 1? Някакъв материал за прочит ( до 160 думи). Трябва да напишете писмо или имейл, като използвате информацията в този материал.
Какво трябва да упражнявам? Писане на писмо или имейл. Може да е необходимо да се извините, да сравнявате, описвате, обяснявате, изразите мнение, докажете, убедите, препоръчате и/ или предложите нещо.
Колко са въпросите? Един задължителен въпрос.
Колко трябва да напиша? 120–150 думи


Част 2
Какво включва Част 2? Право на избор от пет въпроса. Отговорът, който трябва да напишете, ще бъде един от следните: статия, есе, писмо, доклад, рецензия или разказ.
Ами Въпрос 5? Ако сте прочели една от зададените книги и искате да пишете за нея, може да решите да опитате с Въпрос 5. Имате избор между две задачи, 5(а) и 5(б) за този въпрос.
Какво трябва да упражнявам? Писане на различни видове текст: статии, есета, писма, доклади, рецензии. В зависимост от въпроса, ще трябва да съветвате, сравнявате, описвате, обяснявате, изразите мнения, докажете и/ или препоръчате нещо.
Колко са въпросите? Една задача, която да изберете от пет възможни.
Колко трябва да напиша? 120–180 думи

 

2.3 Use of English/ Граматична част

Какво включва компонентът Use of English/ Граматична част? Компонентът Use of English/ Граматична част в Първи сертификат по английски език на Кеймбридж съдържа четири части с различни видове задачи, които проверяват граматиката и лексиката.


Резюме:  
Позволено време: 45 минути
Брой части: 4
Брой въпроси: 42
Оценка: 20% от общата

Части 1–4

 

Част 1 (Multiple-choice cloze( Възможни отговори),
например попълване на празни места
)
Какво включва Част 1? Текст, в който има няколко липсващи думи или израза (празни места). След текста има четири възможни отговора за всяко празно място и трябва да изберете правилния отговор (A, B, C or D).
Какво трябва да упражнявам? Лексика- думи с подобни значения, словосъчетания ( две или повече думи, които често вървят заедно), свързващи фрази, фразови глаголи и т.н.
Колко са въпросите? 12
Колко са точките? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 2 (Open cloze/ Празни места)
Какво включва Част 2? Текст, в който има няколко липсващи думи (празни места). Трябва да намерите точната дума за всяко празно място.
Какво трябва да упражнявам? Граматика и лексика.
Колко са въпросите? 12
Колко са точките? Една точка за всеки правилен отговор.Част 3 (Word formation/ Словообразуване)
Какво включва Част 3? Текст, който съдържа 10 празни места. Всяко празно място съответства на една дума. В края на реда има „подсказваща” дума, която трябва да промените по някакъв начин, за да сформирате липсващата дума и да попълните правилно изречението.
Какво трябва да упражнявам? Лексика- словообразуване; различните думи, които можете да сформирате от „основна” дума, например „състезавам се” става „ състезание”, „състезател”, „състезателен”, „състезателно” или „неконкурентен”( на англ. има същия корен)- ( ‘compete’ става ‘competition’, ‘competitor’, ‘competitive’, ‘competitively’ or ‘uncompetitive’).
Колко са въпросите? 10
Колко са точките? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 4 (Key word transformations/ Трансформации с ключови думи)
Какво включва Част 4? Изречение, последвано от ключова дума и второ изречение, което съдържа празно място. Трябва да попълните второто изречение, така че да означава същото като първото изречение, като използвате най- много пет думи и включите ключовата дума.
Какво трябва да упражнявам? Граматика и лексика- пренаписване на изречения с различни думи, така че да означават едно и също.
Колко са въпросите? 8
Колко са точките? До две точки за всеки правилен отговор.

 

2.4 Listening/ Слушане

Какво включва компонентът Listening/ Слушане?

Компонентът Listening/ Слушане в Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) има четири части. За всяка част трябва да слушате записан текст или текстове и да отговорите на няколко въпроса. Ще чуете всеки запис два пъти.

Резюме
Позволено време: Около 40 минути
Брой части: 4
Брой въпроси: 30
Оценка: 20% от общата

 

Части 1–4

 

Част 1 (Multiple choice/ Възможни отговори)
Какво включва Част 1? Поредица от кратки, несвързани един с друг записи за около 30 секунди всеки. Трябва да слушате записите и да отговорите за всеки на един въпрос с възможни отговори. Всеки въпрос има три варианта (A, B or C).
Какво трябва да упражнявам? Слушане за основния смисъл (същината), подробност, предназначение, цел, отношение, мнение, връзка, тема, място, ситуация, жанр, съгласие и т.н.
Колко са въпросите? 8
Колко са точките? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 2 (Sentence completion/ Попълване на изречения)
Какво включва Част 2? Монолог( говори един човек) или запис с двама или повече участници, продължаващ около 3 минути. За да отговорите на въпросите, трябва да попълните изреченията на листа с въпроси, като използвате информацията, която чувате на записа.
Какво трябва да упражнявам? Слушане за подробност, конкретна информация, изразено мнение.
Колко са въпросите? 10
Колко са точките? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 3 (Multiple matching/ Свързване с вариант)
Какво включва Част 3? Поредица от твърдения и кратки свързани монолози за около 30 секунди всеки. Вие слушате записите и избирате кое твърдение най- добре отговаря на това какво казва всеки говорещ.
Какво трябва да упражнявам? Слушане за основния смисъл (същината), подробност, предназначение, цел, отношение, мнение, връзка, тема, място, ситуация, жанр, съгласие и т.н.
Колко са въпросите? 5
Колко са точките? Една точка за всеки правилен отговор.


Част 4 (Multiple choice/ Възможни отговори)
Какво включва Част 4? Монолог или запис с двама или повече участници, продължаващ около 3 минути. Трябва да слушате записа и да отговорите на седем въпроса с възможни отговори. Всеки въпрос има три варианта(A, B or C).
Какво трябва да упражнявам? Слушане за мнение, отношение, същината, главната идея, конкретна информация.
Колко са въпросите? 7
Колко са точките? Една точка за всеки правилен отговор.

 

2.5 Speaking/ Говорене

Изпит за говорене лице в лице

Какво включва компонентът Speaking/ Говорене?

Изпитът Speaking/ Говорене в Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE) съдържа четири части и го полагате заедно с друг кандидат. Има двама изпитващи. Един от изпитващите ръководи изпита (задава Ви въпроси, дава Ви лист с неща, върху които да говорите и т.н.). Другият изпитващ слуша това, което казвате и си води бележки.

Резюме
Позволено време: 14 минути за всяка двойка кандидати
Брой части: 4
Оценка: 20% от общата
Трябва да говорите: с изпитващия 
с другия кандидат
сам/а

 

Части 1–4

 

Част 1 (Interview/ Интервю)
Какво включва Част 1?

Разговор с изпитващия. Изпитващият задава въпроси и може да е необходимо да дадете информация за себе си и да говорите за минали преживявания, настоящи обстоятелства и бъдещи планове.

Какво трябва да упражнявам? Даване на информация за себе си и изразяване на мнението Ви върху различни теми.
Колко дълго трябва да говоря? 3 минути


Част 2 (Long turn/ Дълъг ред)
Какво включва Част 2? Изпитващият Ви дава две снимки, върху които да говорите и Вие трябва да говорите 1 минута без да спирате. Като напомняне, въпросите, на които трябва да отговорите за снимките си, са написани в горната част на страницата. Когато свършите да говорите, Вашият партньор трябва да отговори на кратък въпрос на изпитващия относно Вашите снимки.
Какво трябва да упражнявам? Говорене самостоятелно за нещо: сравняване, описване, изразяване на мнения.
Колко дълго трябва да говоря? 1 минута на кандидат


Част 3 (Collaborative task/ Съвместна задача)
Какво включва Част 3? Разговор с другия кандидат. Изпитващият Ви дава няколко снимки и задача за вземане на решение, която да изпълните. Трябва да говорите с другия кандидат и да вземете решение.
Какво трябва да упражнявам? Обмяна на идеи, изразяване и обосноваване на становища, съгласие и/ или несъгласие, предлагане, предполагане, оценяване, достигане на решение чрез преговори и т.н.
Колко дълго трябва да говоря? 3 минути


Част 4 (Discussion/ Дискусия)
Какво включва Част 4? Допълнителна дискусия с другия кандидат в областта на същата главна тема като задачата в Част 3.
Какво трябва да упражнявам? Изразяване и обосноваване на становища, съгласие и/ или несъгласие.
Колко дълго трябва да говоря? 4 минути

 

Кабината - Модул Сертификати >>

  3. Как да се подготвите? съдържание

 

3.1 Компонентът Reading/ Четене– Съвети и често задавани въпроси

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

     • Прочетете източниците, заглавията и подзаглавията на текстовете, където са дадени–те са там, за да Ви помогнат.
     • Прочетете внимателно всеки текст преди да отговорите на въпросите, за да получите цялостно впечатление и разбиране за него. Това включва Част 3, задачата за свързване с вариант.
     • Проверете внимателно думите около празното място. Запомнете, че липсващата дума/ думи/ може да е част от идиом, устойчив израз или словосъчетание.(Част 2)
     • Проверете дали попълненият абзац има смисъл в откъса като цяло. Запомнете, че липсващото изречение трябва да се вписва в контекста на откъса. (Част 2)
     • Запазете цялостна представа за развитието на текста. Ще е необходимо да проверите дали избраните на празните места изречения в основния текст съответстват на развитието на темата или разказа като цяло. (Част 2)
     • Прочетете внимателно въпросите и проверете всеки неподходящ вариант преди да го отхвърлите. (Част 2) 

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

     • Не се опитвайте да отговорите на каквито и да е въпроси без да се позовете внимателно на текста.
     • Не прекарвайте твърде много време на която и да е част от компонента.
     • Не забравяйте да запишете отговорите си на отделния лист за отговори.
     • Не вземайте за дадено, че ако една и съща дума се появява както в текста, така и във възможния отговор, това означава, че сте намерили отговора.

ЧЗВ ( Често задавани въпроси)

Кои аспекти на четенето проверява компонентът Reading/ Четене? 
Ще е необходимо да покажете, че можете да разберете конкретна информация, основна идея, организация и структура на текст, тон, същина, мнение, отношение, подробност и цел. Също така ще е необходимо да можете да извлечете смисъла( да разберете значението от непозната лексика).

С колко точки се оценява компонентът Reading/ Четене?
Всеки от компонентите Reading/ Четене, Writing/ Писане, Use of English/ Граматична част, Listening/ Слушане и Speaking/ Говорене се оценяват с 20% от общата оценка на изпита за Първи сертификат по английски език на Кеймбридж.

Колко време е препоръчително да отделя за всяка част?
В рамките на единия час за компонента няма времево ограничение за всяка задача. Някои задачи могат да отнемат по- дълго време от други и трябва да сте наясно колко време Ви трябва за различните задачи. Запомнете обаче, че всяка от трите части се оценява приблизително с един и същ брой точки като цяло.

Как записвам отговорите си на компонента Reading/ Четене?
За този компонент е нужно да попълните отговорите си на листа за отговори чрез запълване на полетата с молив.

Какъв е наборът от типове текст във всяка от частите на компонента Reading/ Четене?
Възможно е всеки един от следните типове текст да се появи във всяка част от компонента: статии от вестници и списания, доклади, художествена литература, обяви, писма, съобщения, информационни материали (например брошури, ръководства, наръчници и др.).
Убедете се, че сте запознати с всички тези типове текстове и с различните изпитни задачи, върху които да се съсредоточите за всяка част. Избрани са подходящи задачи в съответствие с отделните текстове.

Какво ще стане, ако направя грешка в листа за отговори?
Трябва да бъдете внимателни, когато попълвате Вашия лист с отговори. Ако сте попълнили повече от едно правоъгълниче (поле) за един въпрос, компютърът отхвърля листа с отговори, който след това се разглежда отделно. Има проверки на място за откриване на непълни листи с отговори, които също се проверяват след това. Случаи, в които всички отговори са били въведени погрешно, например попълване на Отговор 1 на Въпрос 2, Отговор 2 на Въпрос 3 и т.н., не могат да бъдат определени.

Кабината - Модул Сертификати >>

3.2 Компонент Writing/ Писане – Съвети и често задавани въпроси

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

     • Прочетете целия въпрос старателно и подчертайте важните части.
     • Направете си план за всеки отговор, като включите ВСИЧКИ точки.
     • Разгърнете точките в Част 1, ако можете, като използвате подходящи идеи и информация.
     • Пишете, като формирате параграфи всеки път, когато е подходящо.
     • Използвайте разнообразна лексика, дори ако не сте сигурни за правилния правопис.
     • Проверете окончанията за време, формите за множествено число и словореда в изреченията.
     • Проверете неправилните глаголи и образуването на въпроси.
     • Използвайте подходящ за задачата език- официален или разговорен.
     • В част 2 изберете въпрос, за който се чувствате уверен/а, че можете да пишете.
     • Пишете ясно, така че проверяващият да може да разчете отговора Ви.

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ     

• Не пишете грешно ключови думи, които са изписани на листа с въпроса.
     • Не използвайте точните думи от листа с въпроса твърде много.
     • Не смесвайте официален и разговорен език.
     • Не използвайте официални свързващи думи в неофициално писмо.
     • Не губете време да пишете адреси на писмата, тъй като не са задължителни.
     • Не отговаряйте на Въпрос 5, ако не сте чели нито едната от книгите.
     • Не се притеснявайте, ако превишите малко лимита от думи.

ЧЗВ (Често задавани въпроси)

Колко текста трябва да напиша?
Два. Има една задача в Част 1 и право на избор от задачи в Част 2.

Колко време е препоръчително да отделя за всяка част?
Това зависи от Вас. Запомнете обаче, че двете части се оценяват с един и същ брой точки. Вие трябва да отделите време за плануване преди да започнете да пишете всяка задача и за проверка на Вашата работа след като свършите. Общо времето за компонента е 1 час и 20 минути.

По какви начини Част 1 е различна от Част 2?

Part 1 Part 2
• Една задължителна задача
• Преди да започнете да пишете ще трябва да прочетете материал от най- много 160 думи, например обяви, извадки от писма, статии и т.н.
• Винаги трябва да пишете писмо или имейл
• Избор на задачи
• Указанията са по- кратки
• Има разнообразие от различни типове текстове, от които да изберетеС колко точки се оценява всяка част от компонента Writing/ Писане?
Всяка част от компонента Writing/ Писане се оценява с един и същ брой точки. Всеки от компонентите Reading/ Четене, Writing/ Писане, Use of English/ Граматична част, Listening/ Слушане и Speaking/ Говорене се оценяват с 20% от общата оценка на изпита за Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE).

Къде пиша отговорите си?
В книжката за въпросите. В тази книжка също така има достатъчно място да напишете и черновата си.

Как се оценява компонентът Writing/ Писане?
Вашият компонент Writing/ Писане ще бъде оценен от обучен проверяващ, който работи с ръководител на екипа, всички са ръководени и наставлявани от главен проверяващ. На всеки проверяващ се дават произволно тестове за оценяване от всички писмени работи. По този начин, проверяващите ще оценяват писмени работи от различни центрове и страни.

Как се оценяват отговорите в компонента Writing/ Писане? 
Проверяващите оценяват задачите, като използват Скали за оценяване, разработени с категорично позоваване на Общоевропейската езикова рамка. Скалите, които са използвани в Общите тестове по английски език на Кеймбридж и Тестовете за писане по бизнес английски, са съставени от четири подскали: Съдържание, Успешно предаване на информация, Организация и Език:

Съдържанието се съсредоточава върху това колко добре кандидатът е изпълнил задачата- дали е направил това, което е бил помолен да направи.

Успешното предаване на информация се съсредоточава върху това доколко написаното съответства на задачата и дали кандидатът е използвал подходящия регистър.

Организацията се съсредоточава върху начина, по който кандидатът сглобява частите на съчинението, с други думи, дали е логично и подредено.

Езикът се съсредоточава върху лексиката и граматиката. Това включва разнообразието на езика, както и това дали е правилно използван.
Всеки отговор е оценяван от 0 до 5 за всяка от четирите подскали и тези точки се събират, за да се получи крайна оценка за компонента Writing/ Писане.

Какво ще стане, ако напиша прекалено малко/ прекалено много?
Търсим доказателство, че сте придобили уменията за Writing/ Писане на ниво Първи сертификат по английски език на Кеймбридж. Дадени са Ви насоки колко да напишете, за да Ви помогнат да планувате Вашето съчинение. Ако напишете прекалено много, само ще загубите точки, ако включите неща, които са неуместни или биха имали отрицателен ефект върху целевите читатели. Ако сте написали прекалено малко, но все пак сте включили цялата необходима информация, няма да загубите точки.

Установеният формат на доклад задължителен ли е за „доклада” в компонента Writing/ Писане?
Докладите трябва да бъдат ясно организирани и могат да имат заглавия. Установеният формат на доклад не е задължителен, но ще направи добро впечатление на целевия читател, ако е използван подходящо. Оценката за доклада обаче ще зависи от това доколко докладът отговаря на условията.

Адресите да се изпускат ли САМО когато е посочено в задачата?
Ако от Вас се иска да напишете писмо, инструкцията „Не е нужно да включвате пощенски адреси” се добавя. Ако от Вас се иска да напишете нещо друго ( например доклад, статия), може да решите да използвате формата на писмо, за да отговорите на въпроса, ако е подходящо за задачата. Това дали ще добавите пощенски адрес, или не, няма да повлияе на Вашата оценка.

Трябва ли да уча и двата зададени текста?
Въпросите върху зададените текстове са по избор. Ако решите да отговорите на въпрос върху зададен текст, трябва да изучавате само една от книгите, тъй като винаги има въпрос за всяка от тях. Препоръчаните издания са адаптирани четива( Graded Readers), които са пригодени за нивото, което е подходящо за кандидатите за Първи сертификат по английски език на Кеймбридж. Трябва да знаете, че нивото на езика в други издания може да е по- малко достъпно.

3.3 Компонент Use of English/ Граматична част – Съвети и често задавани въпроси

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

     • Прочетете думите след празните места в Части 1 и 2, тъй като отговорът може да зависи от тях.
     • Ако в Част 2 поставяте глагол на празно място, се уверете, че той се съгласува със своя подлог.
     • В Част 3 запишете подсказващата дума в отговора си без да я променяте по никакъв начин.
     • Трябва да напишете между две и пет думи в отговора си в Част 4.
     • Запомнете, че може да е необходимо да промените думите, които трябва да напишете в Част 3, в отрицателна форма или множествено число.
     • Проверете правописа си във всички части на компонента.
     • Прехвърлете отговорите си прецизно в листа за отговори. 

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

     • Не записвайте отговорите, на който и да е от примерите, на Вашия лист за отговори.
     • В Част 1 не избирайте своя отговор преди да сте прочели всички възможности.
     • Не изписвайте цялото изречение, когато отговаряте на въпросите в Част 4.
     • Не оставяйте основната дума в Част 3 непроменена.
     • Не избирайте отговор преди да сте прочели цялото изречение във всички части.
     • Не давайте други възможни отговори, за който и да е от въпросите.

ЧЗВ (Често задавани въпроси)

С колко точки се оценява компонента Use of English / Граматична част?

Компонентът Use of English / Граматична част се оценява с 40 точки: всеки от компонентите Reading/ Четене, Writing/ Писане, Use of English/ Граматична част, Listening/ Слушане и Speaking/ Говорене се оценяват с 20% от общата оценка на изпита за Първи сертификат по английски език на Кеймбридж.

Ще загубя ли точки за грешни отговори?
Не. Няма да загубите точки, ако дадете грешен отговор. Даването на грешен отговор е равносилно на това да не дадете отговор- не получавате точки за този въпрос. Ако не сте сигурни за отговор, по- добре е да налучкате, отколкото да оставите въпроса непопълнен.

Как записвам отговорите си?
Уверете се, че попълвате ясно отговорите. Записвате отговорите си на листа за отговори, като попълвате полета или като записвате думи ( между две и пет думи са позволени за отговорите в Част 4). Вашият лист за отговори ще бъде проверен на компютър. Трябва да прехвърлите отговорите си в рамките на позволеното за компонента време( 45 минути).

Колко важен е правописът в компонента Use of English / Граматична част?
Правописът трябва да бъде правилен в този компонент. Няма да получите точка за отговори, които не са написани правилно.

Ако мисля, че има два възможни отговора на един въпрос, мога ли да ги напиша и двата?
Трябва да напишете само един отговор за всеки въпрос.

В компонента Use of English/ Граматична част думи като 'doesn't' и 'isn't' за една или за две думи се броят?
За да преброите думите, трябва да вземете под внимание пълните форми, например 'didn't' = 'did not' =две думи.

Какво става, ако пропусна отрицателна форма в трансформациите, като по този начин се получи обратното значение на оригиналното?
Инструкциите посочват, че второто изречение трябва да има подобно значение на първото. Обаче в схемата за оценяване отговорът се дели на две части (вижте по-долу). Двете части на изречението ( от двете страни на разделителните линии) винаги се разглеждат отделно, така че ще получите една точка за правилното попълване на едната част от изречението, дори и отрицателната форма от другата част да е била изпусната.

Например:
The last time Enrico saw Gloria was the day they left school.- Последният път, когато Енрико видя Глория беше денят, в който напуснаха училище.
SEEN 
Enrico has ............. the day they left school.- Енрико не е виждал Глория от деня, в който напуснаха училище.
n't / not seen Gloria )( since.

Как се оценява задачата за словообразуване, когато формата на думата е правилна, но трябва да бъде множествено число вместо единствено, или обратно?
Единственото число в отговор, където е нужно множествено число, се оценява като грешно ( и обратното). Очаква се да прегледате показателите в текста, за да решите дали е подходяща форма в единствено или множествено число. Същото се отнася за прилагателни с представка за положителна или отрицателна форма.

3.4 Компонент Listening /Слушане –Съвети и често задавани въпроси

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

     • Слушайте и четете инструкциите навсякъде в компонента. Уверете се, че разбирате какво слушате и какво трябва да направите.
     • Използвайте времето за подготовка преди всеки запис да бъде пуснат, за да прочетете въпроса и да помислите за контекста.
     • Използвайте информацията на страницата, за да Ви помогне да следите текста.
     • Прегледайте внимателно какво е написано преди и след празното място в Част 2 и помислете за вида информация, която чакате да чуете.
     • Напишете само липсващата информация на листа за отговори. (Част 2)
     • Запишете Вашите отговори колкото се може по- ясно.
     • Проверете Вашия отговор втория път, когато чуете записа, ако имате представа за правилния отговор по време на първото слушане.
     • Отговорете на всички въпроси, дори и ако не сте сигурен/а.
     • Прехвърлете отговорите си прецизно в листа за отговори. 

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

     • Не перифразирайте това, което чуете в Част 2; напишете точната дума/ думи или цифра/ цифри, които чуете на записа.
     • Не усложнявайте отговора си, като пишете допълнителна, ненужна информация. (Част 2)
     • Не прекарвайте твърде много време на въпрос, който Ви затруднява, тъй като можете да пропуснете следващия въпрос.
     • Не бързайте да изберете отговор просто защото сте чули една дума или израз- концентрирайте се на цялостното значение. (Части 1, 3 & 4).

ЧЗВ (Често задавани въпроси)

Кои аспекти на слушането проверява компонентът Listening/ Слушане от Първи сертификат по английски език на Кеймбридж? 
Ще бъдете проверени за разбирането на същината, основни идеи, подробност и конкретна информация, както и за способността Ви да извличате смисъла. Ще слушате монолози и диалози от разнообразни източници.

Колко пъти ще чуя всеки запис?
Ще чуете всеки запис два пъти.

Как записвам отговорите си?
Трябва да напишете всичките си отговори на отделен лист за отговори. Може да пишете на листа с въпроси, докато слушате, но трябва да прехвърлите отговорите си на листа с отговори. Ще имате 5 минути да го направите в края на изпита.

С колко точки се оценява компонента Listening/ Слушане от Първи сертификат по английски език на Кеймбридж (FCE)? 
Всеки от компонентите Reading/ Четене, Writing/ Писане, Use of English/ Граматична част, Listening/ Слушане и Speaking/ Говорене се оценяват с 20% от общата оценка на изпита за Първи сертификат по английски език на Кеймбридж.

Има ли значение, ако правя правописни грешки?
На ниво Първи сертификат по английски език на Кеймбридж незначителни правописни грешки не се санкционират, но Вашата мисъл трябва да бъде ясна. От Вас няма да се изисква да напишете думи, които са над нивото на Първи сертификат по английски език на Кеймбридж. Обаче, ако дума е спелувана буква по буква, например собствено име, и ако това всъщност е проверка на Вашата способност да следите правописа, правописът трябва да бъде правилен.

Трябва ли да напиша думите, които чувам в записа, в отговорите си за Част 2 или получавам повече точки, ако използвам мои собствени думи?
Трябва да се опитате да използвате конкретните думи, които чувате в записа. Не получавате повече точки за използване на Ваши собствени думи.

Мога ли да си нося слушалки за компонента Listening/ Слушане?
Попитайте Вашия център дали можете да използвате слушалки или не- зависи от това как те изберат да проведат изпита.

3.5 Компонент Speaking / Говорене– Съвети и често задавани въпроси

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

     • Уверете се, че сте запознати с това, което се случва и с това какви умения е необходимо да покажете във всяка част от изпита.
     • Упражнявайте говорене на английски език колкото се може повече по групи и по двойки, както в класната стая, така и извън нея.
     • Слушайте внимателно инструкциите и въпросите по време на изпита и отговаряйте подходящо.
     • Говорете ясно, така че и изпитващият( с който събеседвате), и оценителят да могат да Ви чуват.
     • Използвайте всички възможности, които ви дават на изпита, да говорите и давайте обширни отговори, когато е възможно.
     • Помолете за изясняване наинструкции или въпрос, ако не сте сигурни.
     • Бъдете подготвен/а да започнете дискусия, както и да отговаряте на това, което партньорът Ви казва.
     • Използвайте пълноценно времето, така че изпитващият, който слуша, да чуе достатъчно от английския Ви.

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ

     Не подготвяйте дълги отговори предварително, нито учете или упражнявайте речи.
     Не се опитвайте да доминирате над партньора си или да го прекъсвате грубо по време на изпита Speaking/ Говорене.
     Не оставяйте дълги или чести паузи.
     Не се притеснявайте, ако изпитващият Ви прекъсне. Това показва, че сте говорили достатъчно. Изпитът трябва да се придържа към времеви лимит по административни причини.

ЧЗВ (Често задавани въпроси)

С колко точки се оценява изпитът Speaking/ Говорене? 
Всеки от компонентите Reading/ Четене, Writing/ Писане, Use of English/ Граматична част, Listening/ Слушане и Speaking/ Говорене се оценяват с 20% от общата оценка на изпита за Първи сертификат по английски език на Кеймбридж.

Мога ли да положа изпита Speaking/ Говорене с друг ученик от моето училище?
Това зависи от центъра. В някои центрове кандидатите от същото училище полагат изпита Speaking/ Говорене заедно. В други центрове, където кандидатите от няколко различни училища полагат изпита по едно и също време, може да имате партньор от друго училище. Проверете това във Вашия изпитен център.

Аз и моят партньор говорим ли един с друг и с изпитващия?
Да. В Части 1 и 2 говорите с изпитващия ( който събеседва с Вас), но в Част 3 трябва да дискутирате нещо с другия кандидат. В тази част трябва да говорите един с друг, НЕ с изпитващия. В Част 4 може да говорите както на изпитващия, така и на партньора си, или и на двамата.

И двамата изпитващи ли говорят по време на изпита? 
Не. Говори само изпитващият, който събеседва с Вас. Оценяващият мълчи освен когато Ви поздравява и се сбогува с Вас.

Познаването на партньора Ви помага ли по- лесно да се справите добре?
Няма доказателство, че познаването на партньора Ви Ви помага да се представите по- добре или по- зле с изпита Speaking/ Говорене. Някои хора се чувстват по- спокойни и уверени, когато полагат изпита с някого, когото познават, но за други кандидати тази ситуация може да бъде трудна или неестествена. В двата случая изпитващите са обучени да дават на всички кандидати равни възможности да покажат своите способности.

Какво ще стане, ако двамата кандидати имат много различни индивидуалности, например единият е много срамежлив, а другият е много дружелюбен?
Изпитващите са обучени да ръководят тази ситуация и да осигурят равен шанс на всеки да покаже своите способности по време на изпита. Обаче трябва да се опитате да се възползвате максимално от времето, за да покажете на изпитващите Вашите езикови способности без да доминирате над партньора си.

Какво трябва да направя, ако не разбирам инструкциите?
Просто помолете изпитващия да повтори инструкциите.

Какво се случва, когато има само един останал кандидат в края на изпитната сесия за Speaking/ Говорене? 
В този случай последните кандидати ще бъдат изпитани в група от трима.

английски / немски / френски / испански / главна страница

(14 гласа)
Тази статия беше полезна за мен
Тази статия не беше полезна

Коментари (0)
Публикуване на нов коментар
 
 
Име и фамилия:
Email:
Коментари: